Showing the single result

Nestle Cerelec Cereals With Milk 250g.×Pack3 เนสท์เล่ซีรีแล็ค สูตรเริ่มต้น ข้าวสาลีและนม 250กรัม×แพ็ค3

฿294.00
รายละเอียดสินค้า ยี่ห้อ: เนสท์เล่ซีรีแล็ค รายละเอียดสินค้า: สูตรเริ่มต้น ข้าวสาลีและนม ขนาด 250 กรัม แพ็ค 3 กล่อง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง C.H.E. (Cereal Hydrolyzed Enzymatically) ในกระบวนการผลิต ทำให้เนื้อเนียนละเอียด เหมาะสำหรับสูตรเริ่มต้นของลูกน้อย