Showing all 5 results

El Charro Corn Chips Original 200g. เอล ชาร์โร คอร์นชิพรสดั้งเดิม 200กรัม

฿119.00
El Charro Corn Chips Original 200g. เอล ชาร์โร คอร์นชิพรสดั้งเดิม 200กรัม

El Charro Corn Chips Salty 200g. เอล ชาร์โร คอร์นชิพรสเค็ม 200กรัม

฿119.00
El Charro Corn Chips Salty 200g. เอล ชาร์โร คอร์นชิพรสเค็ม 200กรัม

Manorah Shrimp Chip(J) 500g.×4 มโนราห์ ข้าวเกรียบกุ้งดิบ 500กรัมx4ถุง

฿380.00
Manorah Shrimp Chip(J) 500g.×4 มโนราห์ ข้าวเกรียบกุ้งดิบ 500กรัมx4ถุง

Pringles Potato Chips Cheese Flavor 107g.×2pcs. พริงเกิลส์ มันฝรั่งรสชีส 110กรัมx2ชิ้น

฿91.00
Pringles มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ  รสชีส ค้นพบรสชาติที่น่าทึ่งของ Pringles มันฝรั่งรูปทรงที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมปรุงรสได้อย่างดี! ดื่มด่ำกับรสชาติความอร่อยที่ไม่อาจต้านทานได้ **อายุการเก็บรักษา (shelf life) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาในสภาวะที่กำหนด ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้ Pringles Potato Chips Cheese flavored Discover the

Pringles Potato Chips Original Flavor 107g.×2pcs. พริงเกิลส์ มันฝรั่งรสดั้งเดิม 110กรัมx2ชิ้น

฿91.00
Pringles Potato Chips Original Flavor= มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ Pringles รสดั้งเดิม ค้นพบรสชาติที่น่าทึ่งของ Pringles มันฝรั่งรูปทรงที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมปรุงรสได้อย่างดี! ดื่มด่ำกับรสชาติความอร่อยที่ไม่อาจต้านทานได้ **อายุการเก็บรักษา (shelf life) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาในสภาวะที่กำหนด ซึ่งสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้ Pringles