Showing all 5 results

Mama Instant Noodles Shrimp Creamy Tom Yum Big Pack 90g.×Pack4 มาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบิ๊กแพครสต้มยำกุ้งน้ำข้น 90กรัม×แพ็ค4

฿30.00
มาม่าบิ๊กแพ็ค รสต้มยำกุ้งน้ำข้น มีธาตุเหล็กและวิตามินเอ *ผงเหล็กนอนก้นชาม เป็นธาตุเหล็กที่เสริมเข้าไปในมาม่า หากต้องการรสชาติ และคุณค่าทางอาหารมากขึ้น ควรเติมกุ้ง ผักดังภาพ และอื่นๆตามต้องการ คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง พลังงาน 260 กิโลแคลอรี *13%, น้ำตาล 4 กรัม

Mama Instant Noodles Shrimp Tom Yum Big Pack 90g.×Pack4 มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บิ๊กแพ็ครสต้มยำกุ้ง 90ก.×แพ็ค 4

฿30.00
มีธาตุเหล็กและวิตามินเอ ผงเหล็กนอนก้นชามบะหมี่ เป็นธาตุเหล็กที่เสริมเข้าไปในมาม่า หากต้องการรสชาติและคุณค่าทางอาหารมากขึ้น ควรเติมกุ้ง ผัก และอื่นๆ ตามต้องการ คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง พลังงาน 260 กิโลแคลอรี่ *13%, น้ำตาล 4 กรัม *6%, ไขมัน

Mama Vegetarian Instant Noodles Shitake Flavour 60g.×12 มาม่า เจ รสเห็ดหอม 60กรัม×12

฿75.00
Ingredients Wheat Flour 72.73% Dried Vegetable 1.00% Shitake Powder 0.92% Sugar 0.92% Monosodium glutamate, Disodium 5′ Inosinate, Disodium 5′ Guanylate

Mama Vegetarian Instant Noodles Tom Yum Flavour 60g.×12 มาม่า เจ รสต้มยำ 60กรัม×12

฿75.00
Ingredients Wheat Flour 70.28% Palm Oil 13.68% Chilli paste 9.18% Sugar 3.08% Monosodium glutamate, Disodium 5′ Inosinate, Disodium 5′ Guanylate

Ruski Instant Noodles Beef Flavour 55g.×12 รุสกี บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเนื้อ 55กรัม×12

฿90.00
Ingredients Wheat Flour 57.57% Palm Oil 13.81% Beef Flavour 0.77% Soy Sauce Powder 0.60% Monosodium glutamate, disodium 5′ No preservative