Showing the single result

Pringles Potato Chips Sour Cream&Onion Flavor 107g.×2pcs. พริงเกิลส์ มันฝรั่งรสซาวครีมและหัวหอม 107กรัมx2ชิ้น

฿91.00
Pringles รสซาวครีมและหัวหอม ค้นพบรสชาติที่เหลือเชื่อของมันฝรั่งรูป Pringles พร้อมที่จะปรุงรสให้ดี! เพลิดเพลินไปกับรสชาติแสนอร่อยที่ไม่อาจต้านทานได้ ** อายุการเก็บรักษาหมายถึงระยะเวลาที่อาหารอยู่ในบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาในสภาพที่กำหนดซึ่งสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให้อยู่ในระดับที่กำหนด Pringles Sour Cream Onion Flavor Discover the incredible flavor of Pringles shaped