Showing all 4 results

Saifon Brand Vermicelli 22g.×Pack20 สายฝน วุ้นเส้น 22กรัม×แพ็ค20

฿109.00
รายละเอียดสินค้า สายฝน วุ้นเส้น 22 ก. แพ็ก 20 อร่อยเยี่ยมยอดกับวุ้นเส้นคุณภาพดีเยี่ยม วุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป เพื่อให้เส้นมีความนุ่ม เหนียว กำลังดี เหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภท – ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส

Saifon Brand Vermicelli 35g.×Pack10 สายฝน วุ้นเส้น 35กรัมx10ห่อ

฿70.00
รายละเอียดสินค้า สายฝน วุ้นเส้น 35 ก. แพ็ก 10 อร่อยเยี่ยมยอดกับวุ้นเส้นคุณภาพดีเยี่ยม วุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป เพื่อให้เส้นมีความนุ่ม เหนียว กำลังดี เหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภท – ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส

Saifon Brand Vermicelli 500g. สายฝน วุ้นเส้น 500กรัม

฿78.00
รายละเอียดสินค้า สายฝน วุ้นเส้น 500 ก. อร่อยเยี่ยมยอดกับวุ้นเส้นคุณภาพดีเยี่ยม วุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป เพื่อให้เส้นมีความนุ่ม เหนียว กำลังดี เหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภท – ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – สำหรับนำไปประกอบอาหารต่างๆ

Saifon Brand Vermicelli 70g.×Pack10 สายฝน วุ้นเส้น 70กรัม×แพ็ค10

฿129.00
รายละเอียดสินค้า สายฝน วุ้นเส้น 70 ก. แพ็ก 10 อร่อยเยี่ยมยอดกับวุ้นเส้นคุณภาพดีเยี่ยม วุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป เพื่อให้เส้นมีความนุ่ม เหนียว กำลังดี เหมาะกับการปรุงอาหารทุกประเภท – ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผสมแป้งมันฝรั่งชั้นดีจากยุโรป – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส