Showing 1–12 of 23 results

Bamboo Brand Vermicelli 40g.×Pack10 ต้นไผ่ วุ้นเส้น 40กรัม×แพ็ค10

฿81.00
รายละเอียดสินค้า ต้นไผ่ วุ้นเส้น 40 ก. แพ็ก 10 ไม่ว่าจานเส้นเมนูไหนก็เหนียวนุ่ม อร่อยได้ด้วยวุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นต้นไผ่ที่มีความเหนียวกำลังพอดี เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง – ผลิตจากถั่วเขียวชั้นดี – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส

Bamboo Brand Vermicelli 500g. Bamboo Vermicelli 500g.

฿79.00
รายละเอียดสินค้า ต้นไผ่ วุ้นเส้น ไม่ว่าจานเส้นเมนูไหนก็เหนียวนุ่ม อร่อยได้ด้วยวุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นต้นไผ่ที่มีความเหนียวกำลังพอดี เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง – ผลิตจากถั่วเขียวชั้นดี – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – ปราศจากไขมัน และคอเลสเตอรอล

Bamboo Brand Vermicelli 80g.×Pack10 ต้นไผ่ วุ้นเส้น 80กรัม×แพ็ค10

฿154.00
รายละเอียดสินค้า ต้นไผ่ วุ้นเส้น ไม่ว่าจานเส้นเมนูไหนก็เหนียวนุ่ม อร่อยได้ด้วยวุ้นเส้นตราต้นไผ่ ที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นต้นไผ่ที่มีความเหนียวกำลังพอดี เหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง – ผลิตจากถั่วเขียวชั้นดี – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – ปราศจากไขมัน และคอเลสเตอรอล

Double Dragon Brand Vermicelli 40g.×Pack10 มังกรคู่ วุ้นเส้น 40กรัม×แพ็ค10

฿97.00
รายละเอียดสินค้า มังกรคู่ วุ้นเส้น 40 ก. แพ็ก 10 ปรุงอาหารทุกมื้อของคุณให้อร่อย เหนียวนุ่ม ด้วยวุ้นเส้นตรามังกรคู่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐาน จนได้วุ้นเส้นที่ถูกอกถูกใจทุกคนในครอบครัว – ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี – อร่อย เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – สำหรับนำไปประกอบอาหารต่างๆ ตามความต้องการ Description

Double Dragon Brand Vermicelli 500g. มังกรคู่ วุ้นเส้น 500กรัม

฿150.00
รายละเอียดสินค้า มังกรคู่ วุ้นเส้น 500กรัม ปรุงอาหารทุกมื้อของคุณให้อร่อย เหนียวนุ่ม ด้วยวุ้นเส้นตรามังกรคู่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐาน จนได้วุ้นเส้นที่ถูกอกถูกใจทุกคนในครอบครัว – ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี – อร่อย เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – สำหรับนำไปประกอบอาหารต่างๆ ตามความต้องการ Description Double Dragon Brand

Double Dragon Brand Vermicelli 80g.×Pack10 มังกรคู่ วุ้นเส้น 80กรัม×แพ็ค10

฿162.00
รายละเอียดสินค้า มังกรคู่ วุ้นเส้น 80 ก. แพ็ก 10 ปรุงอาหารทุกมื้อของคุณให้อร่อย เหนียวนุ่ม ด้วยวุ้นเส้นตรามังกรคู่ ที่ผลิตจากแป้งถั่วเขียวผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐาน จนได้วุ้นเส้นที่ถูกอกถูกใจทุกคนในครอบครัว – ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี – อร่อย เหนียวนุ่มน่ารับประทาน – สำหรับนำไปประกอบอาหารต่างๆ ตามความต้องการ Description

Kaset Brand Vermicelli 500g. เกษตร วุ้นเส้น 500กรัม

฿91.00
รายละเอียดสินค้า เกษตร วุ้นเส้น ปรุงอาหารจานวุ้นเส้นได้อร่อย เหนียวนุ่ม ใส ทั้งเมนูต้ม ผัด อบ หรือก๋วยเตี๋ยวด้วยวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราเกษตร วุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียวแท้ 100% – ผลิตจากถั่วเขียวแท้ 100% – ให้เส้นที่ใส เหนียวนุ่มน่ารับประทาน –

Kaset Vermicelli (Blue) 500g. เกษตร วุ้นเส้นถั่วเขียวเกรด A (ซองสีฟ้า) 500กรัม

฿99.00
รายละเอียดสินค้า เกษตร วุ้นเส้นถั่วเขียวเกรด A ซองสีฟ้า ปรุงอาหารจานวุ้นเส้นได้อร่อย เหนียวนุ่ม ใส ทั้งเมนูต้ม ผัด อบ หรือก๋วยเตี๋ยวด้วยวุ้นเส้นถั่วเขียวเกรด A ตราเกษตร วุ้นเส้นที่ผลิตจากถั่วเขียวแท้ 100% ที่สำคัญยังปราศจากไขมัน และคอเลสเตอรอล จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างยิ่ง –

Mung Bean Brand Vermicelli 80g.×Pack10 ตราต้นถั่ว วุ้นเส้น 80กรัม×แพ็ค10

฿150.00
รายละเอียดสินค้า ตราต้นถั่ว วุ้นเส้น 80 ก. อร่อยกับเมนูหลากหลายไปกับวุ้นเส้นตราต้นถั่ว วุ้นเส้นที่ใช้ถั่วเขียวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และใช้แป้งชนิดอื่นเข้ามาเสริม เพื่อให้ได้วุ้นเส้นที่มีความเหนียวกำลังพอดี และให้ความนุ่มนวลกว่าวุ้นเส้นทั่วไป จึงเหมาะสำหรับการปรุงอาหารประเภทที่ไม่ต้องใช้ความร้อนนาน และต้องการให้เส้นดูดซึมเครื่องปรุง – ผลิตจากถั่วเขียวแท้ 100% – เก็บไว้ได้นานโดยไม่อืด ไม่เละ – ให้เส้นที่ใส เหนียวนุ่มน่ารับประทาน

Noodie Dried Rice Vermicelli 2700g. นูดดี้ เส้นหมี่อบแห้ง 2700กรัม

฿145.00
เส้นหมี่อบแห้งนูดดี้ 2700 กรัม  สำหรับผู้ที่ชอบทานเมนูเส้น เส้นหมี่อบแห้งคุณภาพดี มีความเหนียวนุ่มลงตัว และมีคุณค่าทางสารอาหารอย่างสมบูรณ์มีประโยชน์ต่อร่างกาย สะอาดถูกหลักอนามัย และรักษาคุณภาพของเส้นหมี่ได้เต็มที่ Dried Noodles, 2700 grams, for those who like to eat noodles

Phoenix Vermicelli 500g. หงษ์ วุ้นเส้น 500กรัม

฿99.00
Phoenix Vermicelli 500g. หงษ์ วุ้นเส้น 500กรัม

Phoenix Vermicelli 80g.×Pack10 หงษ์ วุ้นเส้น 80กรัมx10ห่อ

฿173.00
รายละเอียดสินค้า หงษ์ วุ้นเส้น ไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดวุ้นเส้น กุ้งอบวุ้นเส้น แกงจืดวุ้นเส้น หรือก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้น ก็อร่อยได้ง่ายๆ ด้วยวุ้นเส้นตราหงส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี จนได้วุ้นเส้นที่เหนียว นุ่ม อร่อย ไม่เละง่าย สามารถใช้ทำเมนูต่างๆ ได้ตามใจชอบ – ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี – อร่อย เหนียวนุ่มน่ารับประทาน